Wyrok SO w Koszalinie z dnia 12.06.2024 r. (sygn. akt I C 673/22) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 12.06.2024 roku, sygnatura akt I C 673/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu