Wyrok SO w Koszalinie z dnia 10.05.2022 r. (sygn. akt I C 465/21) pozwany: mBank S.A.


Wyrok SO w Koszalinie z dnia 10.05.2022 r., sygnatura akt I C 465/21, pozwany: mBank S.A., wyrok uwzględniający powództwo w całości i zasądzający na rzecz powodów zwrot wszystkich kwot wpłaconych na poczet kredytu (nieważność przesłankowa), kredyt w momencie wniesienia pozwu był w całości spłacony