Wyrok SO w Koninie z dnia 30.01.2023 r. (sygn. akt I C 732/20) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 30.01.2023 r., sygnatura akt I C 732/20, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek