Wyrok SO w Koninie z dnia 21.05.2024 r. (sygn. akt I C 1150/23) pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 21.05.2024 roku, sygnatura akt I C 1150/23, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek