Wyrok SO w Kielcach z dnia 26.05.2023 r. (sygn. akt I C 653/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 26.05.2023 roku, sygnatura akt I C 653/22, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek