Wyrok SO w Kielcach z dnia 21.12.2022 r. (sygn. akt I C 2287/20) pozwany: Getin Noble Bank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21.12.2022 roku, sygnatura akt I C 2287/20, pozwany Getin Noble Bank S.A, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”