Wyrok SO w Kielcach z dnia 18.12.2023 r. (sygn. akt I C 1953/20) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 18.12.2023 roku, sygnatura akt I C 1953/20, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek