Wyrok SO w Katowicach z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt I C 343/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.01.2023 roku, sygnatura akt I C 343/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu