Wyrok SO w Katowicach z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt. II C 953/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.11.2023 r., sygnatura akt II C 953/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek