Wyrok SO w Katowicach z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt II C 644/22) pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.06.2023 roku, sygnatura akt II C 644/22, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek