Wyrok SO w Katowicach z dnia 26.06.2023 r. (sygn. akt II C 159/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.06.2023 roku, sygnatura akt II C 159/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu