Wyrok SO w Katowicach z dnia 24.06.2024 r. (sygn. akt II C 380/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.06.2024 r., sygnatura akt II C 380/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu