Wyrok SO w Katowicach z dnia 22.10.2020 r. (sygn. akt II C 386/20)


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.10.2020 roku, sygnatura akt II C 386/20, pozwany Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii salda)