Wyrok SO w Katowicach z dnia 19.01.2024 r. (sygn. akt II C 1374/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.01.2024 r., sygnatura akt II C 1374/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu