Wyrok SO w Katowicach z dnia 18.06.204 r. (sygn. akt I C 536/23), pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.06.2024 roku, sygnatura akt I C 536/23, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu