Wyrok SO w Katowicach z dnia 17.02.2023 r. (sygn. akt II C 1605/21) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.02.2023 r., sygnatura akt II C 1605/21, pozwany: mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu