Wyrok SO w Katowicach z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt I C 403/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.11.2022 roku, sygnatura akt I C 403/22, pozwany: ING Bank Śląski S.A., zasądzenie od pozwanego zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu