Wyrok SO w Katowicach z dnia 14.02.2024 r. (sygn. akt II C 405/23) pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14.02.2024 roku, sygnatura akt II C 405/23, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu