Wyrok SO w Katowicach z dnia 10.11.2022 r. (sygn. akt I C 728/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.11.2022 roku, sygnatura akt I C 728/22, pozwany: ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, uwzględnienie zarzutu zatrzymania