Wyrok SO w Katowicach z dnia 10.04.2024 r. (sygn. akt. I C 960/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.04.2024 r., sygnatura akt I C 960/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. , zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu