Wyrok SO w Katowicach z dnia 09.06.2021 r. (sygn. akt II C 673/20), pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku, sygnatura akt II C 673/20, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę