Wyrok SO w Katowicach z dnia 06.10.2022 r. (sygn. akt I C 442/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 06.10.2022 roku, sygnatura akt I C 442/22, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (z uwagi na rozwód osobno i proporcjonalnie do dokonanych spłat na rzecz każdego z nich) wraz z odsetkami i kosztami procesu