Wyrok SO w Katowicach z dnia 06.03.2024 r. (sygn. akt I C 973/22) pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 06.03.2024 roku, sygnatura akt I C 973/22, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek