Wyrok SO w Kaliszu z dnia 30.03.2023 r. (sygn. akt I C 1903/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 30.03.2023 r., sygnatura akt I C 1903/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek