Wyrok SO w Kaliszu z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt I C 1769/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 29.11.2022 roku, sygnatura akt I C 1769/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców stosownie do dokonywanych przez nich wpłat wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz każdego z nich, oddalenie w nieistotnym zakresie co do części odsetek