Wyrok SO w Kaliszu z dnia 24.01.2023 r. (sygn. akt I C 1397/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24.01.2023 r., sygnatura akt I C 1397/22, pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek