Wyrok SO w Kaliszu z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt I C 904/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 21.07.2022 roku, sygnatura akt I C 904/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę