Wyrok SO w Kaliszu z dnia 19.01.2024 r. (sygn. akt I C 900/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 19.01.2024 roku, sygnatura akt I C 900/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu