Wyrok SO w Kaliszu z dnia 15.12.2022 r. (sygn. akt I C 948/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15.12.2022 roku, sygnatura akt I C 948/22, pozwany: Santander Bank Polska S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek