Wyrok SO w Kaliszu z dnia 14.05.2024 r. (sygn. akt I C 941/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 14.05.2024 roku, sygnatura akt I C 941/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu