Wyrok SO w Kaliszu z dnia 08.03.2024 r. (sygn. akt I C 1137/23) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 08.03.2024 r., sygnatura akt I C 1137/23, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu