Wyrok SO w Kaliszu z dnia 03.06.2022 r. (sygn. akt I C 1443/20) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 03.06.2022 roku, sygnatura akt I C 1443/20, pozwany: mBank S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF), oddalenie powództwa w zakresie części odsetek