Wyrok SO w Kaliszu z dnia 03.03.2023 r. (sygn. akt I C 496/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 03.03.2023 roku, sygnatura akt I C 496/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu