Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 08.01.2019 r. (sygn. akt II Ca 682/18)


Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 08.01.2019 roku, sygnatura akt II Ca 682/18, stwierdzenie nieważności całej umowy, oddalenie powództwa Raiffeisen Bank International AG z tytułu wypowiedzianego kredytu hipotecznego