Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 04.07.2023 r. (sygn. akt I C 1149/22) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 04.07.2023 roku, sygnatura akt I C 1149/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu