Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 03.06.2024 r. (sygn. akt I C 1052/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 03.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1052/23, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu