Wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.05.2023 r. (sygn. akt I C 1140/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.05.2023 roku, sygnatura akt I C 1140/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek