Wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14.11.2023 r. (sygn. akt I C 4/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14.11.2023 roku, sygnatura akt I C 4/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek