Wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12.12.2023 r. (sygn. akt I C 833/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12.12.2023 roku, sygnatura akt I C 833/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek