Wyrok SO w Gliwicach z dnia 07.02.2023 roku (sygn. akt I C 146/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 07.02.2023 roku, sygnatura akt I C 146/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek