Wyrok SO w Gliwicach z dnia 01.03.2022 r. (sygn. akt I C 994/21) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 01.03.2022 roku, sygnatura akt I C 994/21, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii salda), zasądzenie nadpłaconcyh rat ponad otrzymany kapitał, pozew złożony w lipcu 2021 roku.