Wyrok SO w Gdańsku z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt XV C 3263/22) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.06.2023 roku, sygnatura akt XV C 3263/22, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu