Wyrok SO w Gdańsku z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt I C 113/20)


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29.04.2021 r., sygnatura akt I C 113/20, oddalenie w całości powództwa Deutsche Bank Polska S.A. z tytułu wypowiedzianego kredytu hipotecznego