Wyrok SO w Gdańsku z dnia 21.01.2019 r. (sygn. akt XV C 989/18)


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.01.2019 roku, sygnatura akt. XV C 989/18, oddalone w całości powództwo mBank S.A. (następcy prawnego BRE Bank S.A.)