Wyrok SO w Gdańsku z dnia 18.07.2022 r. (sygn. akt XV C 2263/21) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.07.2022 r., sygnatura akt XV C 2263/21, pozwany: Bank BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu