Wyrok SO w Gdańsku z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt I C 2513/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.12.2022 roku, sygnatura akt I C 2513/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu