Wyrok SO w Gdańsku z dnia 14.03.2024 r. (sygn. akt I C 694/22) pozwany: BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.03.2024 roku, sygnatura akt I C 694/22, pozwany BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek