Wyrok SO w Gdańsku z dnia 13.07.2023 r. (sygn. akt I C 906/21) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13.07.2023 r., sygnatura akt I C 906/21, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek