Wyrok SO w Gdańsku z dnia 12.12.2023 r. (sygn. akt XV C 3132/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12.12.2023 roku, sygnatura akt XV C 3132/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu