Wyrok SO w Gdańsku z dnia 09.02.2024 r. (sygn. akt XV C 492/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 09.02.2024 r., sygnatura akt XV C 492/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek